Österbottens Tidning

Österbottens Tidning är en sexdagarstidning som har en totalupplaga på 12 619 exemplar och en total läsarmängd på närmare 48 000 läsare (KMT2013).

Utöver papperstidningen och e-tidningen publicerar Österbottens Tidning även nyheter på webben och i mobilen.

Vill du ta del av Österbottens Tidnings nyheter? Läs mera här »
Vill du annonsera i Österbottens Tidning? Läs mera här »

Kontaktuppgifter

Jakobstad
Köpmansgatan 10,
PB 22, 68601 Jakobstad

Karleby
Strandgatan 8-10,
PB 7, 67101 Karleby

Tel. 06-7848 800
www.osterbottenstidning.fi

Anna-Mari Karhunen, VD
Kenneth Myntti, chefredaktör
Mika Suomalainen, IT-chef

Österbottens Tidnings utdelningsområde