En satsning på unga läsare

Som lärare kan du kostnadsfritt beställa tidningar att använda i undervisningen under läsåret

Bild

På tidningarnas gemensamma webbplats Tidningen och skolan kan du som är lärare beställa klassuppsättningar av dagstidningen.
Webbplatsen ger dig också aktuell information kring Vasabladets, Österbottens Tidnings och Syd-Österbottens övriga satsningar på gruppen unga läsare.

Läs mer om de olika alternativen »