Tryckkvalitet och miljö ligger oss varmt om hjärtat

Bild

Botnia Prints tryckeri i Karleby grundades år 2010 av HSS Media Ab (35%) och Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj (65%).
Botnia Print har kunder både i Finland och Sverige och till företagets produkter hör förutom dagstidningar även lokaltidningar, kundtidningar och olika typer av bilagor och broschyrer. Botnia Prints moderna maskinpark lämpar sig för såväl stora som små tryckmängder. Tryckeriet sysselsätter över 30 personer och omsättningen är ca 10 miljoner euro.

Miljövärden är en central drivkraft för Botnia Prints verksamhet. Företaget har investerat i en unik rotationstryckpress med torroffset-teknik som saknar motstycke i Finland. Torroffset möjliggör en mera ekologisk tryckning av dagstidningar. Den största miljöfördelen med torroffset-teknik är att mängden spill reduceras avsevärt jämfört med traditionell tryckteknik.

WAN-IFRA Star Club

Botnia Prints tidningsproduktion har fått internationellt erkännande.
År 2012 uppnådde företaget medlemskap i den värderade kvalitetsklubben New Publishers WAN-IFRA.