Vasabladet

Vasabladet är en sexdagarstidning som har en totalupplaga på 17 507 exemplar.

Vasabladet når dagligen närmare 64 000 läsare från Vörå i norr till Kristinestad i söder i olika kanaler (KMT2013). Utöver papperstidningen och e-tidningen publicerar Vasabladet även nyheter på webben och i mobilen.

Vill du ta del av Vasabladets nyheter? Läs mera här »
Vill du annonsera i Vasabladet? Läs mera här »

Kontaktuppgifter

Sandögatan 20,
PB 52, 65101 Vasa

Tel. 06-7848 200
www.vasabladet.fi

Anna-Mari Karhunen, VD
Niklas Nyberg, chefredaktör
Mika Suomalainen, IT-chef

Vasabladets utdelningsområde