HSS Media knyter ihop Österbotten

Bild

HSS Medias ambition är att driva utvecklingen av mediebranschen i Österbotten. Vårt mål är att erbjuda kvalitativt och relevant journalistiskt innehåll i de kanaler som konsumenterna använder. HSS Medias tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten är regionens språkrör och bevakar dess intressen, främjar utvecklingen och deltar aktivt i samhällsdebatten. Via våra olika kanaler kan du dagligen ta del av nyhetsinformation, samhällsanalys och annonsering. HSS Media utövar sitt publicistiska uppdrag med journalistisk integritet och respekt för åsiktsmångfald i dialog med läsare och det omgivande samhället.

HSS Media Ab (FO-nummer 1460613-4), tidningsvarumärkena Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten

Verksamhetsorter är Karleby, Jakobstad, Vasa, Närpes och Kristinestad.