Bästa leverantör,
Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar därför få våra fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor eller att skicka fakturor via e-post kan ni skicka era pappersfakturor till vår adress för skanning av fakturor. Vi tar inte mot fakturor på vår besöksadress.

Vänligen notera att inget annat material får skickas till skanning än de fakturor och bilagor som ska skannas. Inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas via skanningstjänsten. När ni skickar fakturor till skanningstjänsten per e-post eller post ber vi er kontrollera att skanningstjänstens fullständiga adress har angetts på fakturan (och på kuvertet). Annars kan förmedling av fakturan till vårt system försenas med flera dygn.

Våra faktureringsadresser är:

HSS Media Ab, 1460613-4
1. E-fakturor
E-fakturaadress:FI5715283000107826
Operatör: Nordea Vasa (NDEAFIHH)
Form av material: Finvoice

2. Mottagning av fakturor per e-post till skanningstjänsten
Fakturan ska innehålla följande adressuppgifter:
HSS Media Ab
14606134
PL 100
80020 Kollektor Scan
Skicka fakturorna som e-postbilagor i PDF-format (max. 5 MB/fil) till:
14606134@scan.netvisor.fi
Om fakturan innehåller bilagesidor ska dessa ingå i samma fil som själva fakturan.

3. Skanningstjänst för pappersfakturor
Fakturan och kuvertet ska märkas med följande adressuppgifter:
HSS Media Ab
14606134
PL 100
80020 Kollektor Scan