Personuppgifter och dataskydd

 

Här berättar vi hur vi hanterar dina uppgifter och vad vi gör för att se till att dataskyddsförordningen efterföljs. Ta dig gärna tid att läsa genom informationen. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi tar hand om dina personuppgifter.

Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft i Finland.

Digitaliseringen är en stor orsak till att det behövs en ny förordning. Det finns också ett behov av att harmonisera lagstiftningen inom EU.

I den nya förordningen definieras det mer detaljerat än tidigare vad en person uppgift är. Enligt definitionen kan en personuppgift vara till exempel en lokaliseringsuppgift som säger någonting om en viss person; ett fotografi som i kombination med exempelvis adressuppgifter säger någonting om en viss person eller om personens levnadsförhållanden; eller en IP-adress som kan kopplas till en viss person eller användarnamn.

Förordningen säger att personer vars uppgifter finns registrerade i exempelvis ett företags register har rätt att be om uppgifterna och få en förklaring på vad de används till. Man har också rätt att flytta och ta bort uppgifter samt vägra användning.

Det finns vissa undantag från förordningen för att trygga yttrandefriheten. Vissa undantag görs också i samband med forskning.

På HSS Media samlas i huvudsak två olika typer av personuppgifter in. Dels grunddata som kunden själv uppgett då hen registrerat kontot, till exempel namn och e-postadress samt betalningstransaktioner. Dels lagras även så kallade beteendedata som skapas då kunden använder de olika digitala kanalerna. I praktiken handlar det om att skapa bättre tjänster med hjälp av data.

Klicka här för att läsa HSS Medias dataskyddspolicy