HSS Media Ab:s styrelse

Henry Backlund

Henry Backlund

Styrelseordförande

Dan Häggblom

Dan Häggblom

Styrelsemedlem

AnnaKarin Lith

AnnaKarin Lith

Styrelsemedlem

Andrea Svanbäck

Andrea Svanbäck

Styrelsemedlem

Tom Westermark

Tom Westermark

Styrelsemedlem

Ledningsgruppen

Niklas Nyberg

Niklas Nyberg

Verkställande direktör och redaktionell chef

Monica Bj�rses

Monica Björses

Ekonomichef

Kaj Lindlöf

Kaj Lindlöf

Försäljningsdirektör


Redaktionens ledningsgrupp

Nina Dahlbäck, biträdande chefredaktör och ansvarig utgivare för Vasabladet

Ann-Sofi Berger, biträdande chefredaktör och ansvarig utgivare för Österbottens Tidning

Mats Ekman, biträdande chefredaktör och ansvarig utgivare för Syd-Österbotten

Petter Granroth, printchef

Patrik Stenvall, ledande nyhetschef

Eva-Maria Björk, nyhetschef